,, Preşedintele Asociaţiei SNRIR, Prof. Dr. Iana Gheorghe, convoacă Adunarea Generală a membrilor asociaţiei în data de 31.03.2023 ora 17.00, în incinta Hotelului Unirea Iaşi, sala Cuza cu următoarea ordine de zi:

– alegerea membrilor Consiliului Director;
– alegerea cenzorului asociaţiei;
– alegerea reprezentanţilor celor trei grupuri de lucru;
–  actualizarea statutului şi a actului constitutiv (conf. modificărilor aduse de Lg. 276/2020, Ordonantei 26/2000);
– punerea in discuţie a cererilor de adeziune şi validarea acestora;
– analiza financiară SNRIR;
– persoane împuternicite pentru semnarea procesului-verbal şi a actelor constitutive actualizate.
– diverse.

Nota: la sedinţa Adunării Generale participă toţi membrii asociaţiei cu drept de vot având cotizaţia plătită la zi.